JAARVERSLAG SV AMSTELGLORIE SEIZOEN 2022-2023

LASTEN

2022-2023

2021-2022

 

BATEN

2022-2023

2021-2022

 

 

KNVB

3.679

3.015

 

CONTRIBUTIE

3.900

3.570

MAT. & ZAALHUUR

 

 

 

LOTTO

0

0

DIVERSEN

382

486

 

DONATIES

0

60

OVERSCHOT

 

129

 

RENTE

14

0

 

 

 

 

TEKORT 2022-23

147

 

 

4.061

3.630

 

4.061

3.630

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

 

2021-2022

 

PASSIVA

 

2021-2022

 

 

GIRO 5275106

7.146

7.294

 

 

 

 

TE VORDEREN contr.

0

0

 

KAPITAAL

7.191

7.339

BORG KNVB

45

45

 

Te betalen KNVB

0

0

Kruisposten fout

0

 

 

 

 

 

7.191

7.339

 

7.191

7.339

 

 

 

 

 

 

BEGROTING

 

 

 

BEGROTING

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN

2023-2024

2022-2023

 

BATEN

 

2022-2023

 

 

KNVB

2.500

3.500

 

CONTRIBUTIE

3.000

4.050

DIVERSEN

300

400

 

 

 

 

Overschot

200

150

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKORT

 

 

 

3.000

4.050

 

3.000

4.050

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2023-2024

 

150,00